Почетна
Комтакт
Запослени у С.О. Доњи Жабар

Запослени у С.О. Доњи Жабар


ФУНКЦИОНЕРИ

Ime Funkcija Kontakt
Перо Павловић Начелник општине 054 875 100
Душан Јовичић Замјеник Начелника 054 875 100
Спасоје Стевић Потпредсједник Скупштине 054 875 100

ИМЕНОВАНА ЛИЦА

Ime Funkcija Kontakt
Владимир Глишић в.д. Секретар Скупштине општине 054/875-100
Стево Мијатовић Савјетник Начелника општине 054 875-100

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Име и презиме Функција Контакт
Тодор Шалипур в.д. Начелник одјељења 054 875-100
todorsalipur@gmail.com
Драгиња Ђорђић Сам.стр.сар. за комуналне послове,екологију и заштиту на раду 054/853-031
drginjadj@gmail.com
Радмила Божић Сам. стр.сарадник за бор.-инв.заштиту, цивилну заштиту и мјесне заједнице 054 853-041
radaninkovicbozic@gmail.com
Милан Игњић Ветеринарски инспектор 054 875-122
mignjic.vet@gmail.com
Ружица Јовичић Виши стр.сарадник за друштвене дјелатности 054 875-100
Вида Софреновић Кафе-кувар и хигијеничар
Миле Максимовић Стр. сарадник за привреду,пред. и туризам
milecovic@gmail.com
Милорад Гајић Стр. сарадник за борачко-инвалидску заштиту, културу и спорт 054 853-041, 054 875 101
Свјетлана Стевановић Стр. сарадник за људске ресурсе и опште послове 054 875-122
pisarnica.dzabar@gmail.com
Слободанка Јовичић Стручни сарадник за пријемну канцеларију, писарницу и архиву 054 875-122
jovicicslobodanka@gmail.com
Радмила Стевић Стручни сарадник за матичне послове 054 875-122
radmilastavic64@gmail.com
Ружица Стоисављевић Стручни сарадник за скупштинске послове 054 875-100
kabinetnacelnikadzabar
@outlook.com
Наташа Јосиповић Стручни сарадник за админ.-техничке послове начелника општине 054 875-100
kabinetnacelnikadzabar
@outlook.com
Бранко Цвјетковић Возач 054 875-100
Љубица Николић Кафе-кувар и хигијеничар 054 875-122
Милан Стевановић Домар 054 875 100
ОДСЈЕК ЗА БУЏЕТ, ФИНАСИЈЕ И УРЕЂЕЊЕ ПРОСОРА
Име и презиме Функција Контакт
Слободан Вуковић Шеф одсјека за буџет,финансије и уређење простора 054/853 031
slobovukovic@gmail.com
Душан Симић Стр. сарадник за књиговодство, праћење прихода и расхода 054 853-030
s.orasje@teol.net
Душанка Стевић Стручни сарадник за обрачун плата, благајну, унос и евиденцију фактура 054 853-030
Симић Цвијета Сам. стр. сарадник за рачуноводство и трезор 054 853-030
СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ У ЈУ "ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД" ДОЊИ ЖАБАР
Име и презиме Функција Контакт
Јовица Бабић Директор 054 853 040
czsrdonjizabar@gmail.com
Драгана Аврамовић Самостални стручни сарадник за правне послове 054 853 040
gaga.t1987@gmail.com
Марија Стјепановић Социјални радник 054 853 040
marija_stjepanovic_original
@hotmail.com

Важне вијести

Обавјештење кризног штаба

Обавјештење кризног штаба за ванредне ситуације ...

АКТИ поводом корона вируса.

Наредба о раду приврених субјеката ...

Јавни оглас

Јавни оглас О додјели студентских стипендија за школску 2019/2020 ...

Галерија

Фото-Видео