Почетна
Комтакт
Запослени у С.О. Доњи Жабар

Запослени у С.О. Доњи Жабар


ФУНКЦИОНЕРИ

Ime Funkcija Kontakt
Никола Ђокановић Начелник општине 054 875 100 локал 103
Перо Стевановић Предсједник Скупштине 054 875 100 локал 104
Душан Јовичић Потпредсједник Скупштине 054 875 100 локал 104

ИМЕНОВАНА ЛИЦА

Ime Funkcija Kontakt
Горана Кулина в.д. Секретар Скупштине општине 054/875-100, локал 105 ,
sekretar.donjizabar@mail.ru
Јово Пантелић Савјетник Начелника општине 054 875-100 локал 105

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА РАЗВОЈ, УПРАВУ И ЈАВНЕ ФУНКЦИЈЕ
Име и презиме Функција Контакт
Тодор Шалипур в.д. Начелник одјељења 054 875-122
todorsalipur@gmail.com
Драгиња Ђорђић Сам.стр.сар. за комуналне послове,екологију и заштиту на раду 054/875-100 лок.109
drginjadj@gmail.com
Радмила Божић Сам. стр. сарадник за бор.-инв. заш.,прос. и здравство 054 853-041
radaninkovicbozic@gmail.com
Милан Игњић Ветеринарски инспектор 054 875 12
mignjic.vet@gmail.com
Зденко Јовановић Стр. сарадник за цивилну заштиту и мјесне заједнице 054 875 100, лок. 114
cicazdena@gmail.com
Миле Максимовић Стр. сарадник за привреду,пред. и туризам 054 875-122
milecovic@gmail.com
Милорад Гајић Стр. сарадник за борачко-инвалидску заштиту, културу и спорт 054 853-041, 054 875 101
Свјетлана Стевановић Стр. сарадник за људске ресурсе и опште послове 054 875-100,лок.113
pisarnica.dzabar@gmail.com
Слободанка Јовичић Стручни сарадник за пријемну канцеларију, писарницу и архиву 054 875-100,лок.113
jovicicslobodanka@gmail.com
Радмила Стевић Стручни сарадник за матичне послове 054 875-100,лок.11
radmilastavic64@gmail.com
Ружица Стоисављевић Стручни сарадник за скупштинске послове 054 875-100
kabinetnacelnikadzabar
@outlook.com
Наташа Јосиповић Стручни сарадник за админ.-техничке послове начелника општине 054 875-100
kabinetnacelnikadzabar
@outlook.com
Бранко Цвјетковић Возач 054 875-100
Љубица Николић Кафе-кувар и хигијеничар 054 875 100
Милан Стевановић Домар 054 875 100
ОДСЈЕК ЗА БУЏЕТ, ФИНАСИЈЕ И УРЕЂЕЊЕ ПРОСОРА
Име и презиме Функција Контакт
Слободан Вуковић Шеф одсјека за буџет,финансије и уређење простора 054/853 031
slobovukovic@gmail.com
Душан Симић Стр. сарадник за књиговодство, праћење прихода и расхода 054 853-03
s.orasje@teol.net
Душанка Стевић Стручни сарадник за обрачун плата, благајну, унос и евиденцију фактура 054 853-030
СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ У ЈУ "ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД" ДОЊИ ЖАБАР
Име и презиме Функција Контакт
Ружица Јовичић Директор 054 853 040
czsrdonjizabar@gmail.com
Драгана Аврамовић Самостални стручни сарадник за правне послове 054 853-040
gaga.t1987@gmail.com
Марија Стјепановић Социјални радник 054 853 040
marija_stjepanovic_original
@hotmail.com

Важне вијести

Обавјештење кризног штаба

Обавјештење кризног штаба за ванредне ситуације ...

АКТИ поводом корона вируса.

Наредба о раду приврених субјеката ...

Јавни оглас

Јавни оглас О додјели студентских стипендија за школску 2019/2020 ...

Галерија

Фото-Видео