Почетна
ДОКУМЕНТИ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОБРАЗАЦ РЕЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
Број:02-404-24/21; датум: 19.11.2021.год.
• Јавна набавка роба-замена - столарије у службеним просторијама ЈУ ”Центар за социјални рад Доњи Жабар”

• Образац реализације уговора PDF

ОБРАЗАЦ РЕЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
Број:02-404-10/21; датум: 30.09.2021.год.
• Јавна набавка услуга - превоза ученика Основне школе ”Доњи Жабар” за период 01.09.2021.-28.02.2022.

• Образац реализације уговора PDF

ОБРАЗАЦ РЕЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
Број:02-404-18/21; датум: 26.07.2021.год.
• Јавна набавка услуга - израда Стратегије одрживог развоја општине Доњи Жабар за период 2021 - 2031

• Образац реализације уговора PDF

ОБРАЗАЦ РЕЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
Број:02-404-14/21; датум: 23.07.2021.год.
• Јавна набавка радова - постављање јавне расвјете на подручју општине Доњи Жабар

• Образац реализације уговора PDF

ОБРАЗАЦ РЕЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
Број:02-404-11/21; датум: 29.05.2021.год.
• Јавна набавка услуга - рачуноводствене услуге за потребе општине Доњи Жабар за период мај-јун 2021. године

• Образац реализације уговора PDF

ОБРАЗАЦ РЕЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
Број:02-404-4/21; датум: 40.04.2021.год.
• Јавна набавка услуга - рачуноводствене услуге за потребе општине Доњи Жабар за период јануар-април 2021. године

• Образац реализације уговора PDF

ОБРАЗАЦ РЕЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
Број:02-404-9/21; датум: 05.05.2021.год.
• Јавна набавка услуга - адвокатске услуге за потребе општине Доњи Жабар

• Образац реализације уговора PDF

ОБРАЗАЦ РЕЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
Број:02-404-7/20; датум: 12.03.2021.год.
• Јавна набавка радова: Постављање свјетлосне сигнализације "Пјешак у покрету" на магистралном путу Шамац-Брчко

• Образац реализације уговора PDF

ОБРАЗАЦ РЕЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
Број:02-404-20/20; датум: 31.12.2020.год.
• Јавна набавка радова: Радови на одржавању и заштити локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју општине Доњи Жабар

• Образац реализације уговора PDF

ОБРАЗАЦ РЕЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
Број:02-404-26/20; датум: 22.10.2020.год.
• Јавна набавка радова: Изградња јавне расвјете у Доњем Жабару у Томић сокаку

• Образац реализације уговора PDF

ОБРАЗАЦ РЕЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
Број:02-404-17/20; датум: 24.09.2020.год.
• Јавна набавка радова: Правне услуге за потребе општине у Доњем Жабару

• Образац реализације уговора PDF

ОБРАЗАЦ РЕЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
Број:02-404-23/20; датум: 2.10.2020.год.
• Јавна набавка радова: Замјена олука на пословној згради бр. 1 у ул. Николе Тесле бр. 37 у Доњем Жабару

• Образац реализације уговора PDF

ОБРАЗАЦ РЕЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
Број:02-404-16/20; датум: 31.8.2020.год.
• Јавна набавка: Услуге стручног надзора над извођењем радова на изградњи платоа испред нове општинске зграде у Доњем Жабару

• Образац реализације уговора PDF

ОБРАЗАЦ РЕЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
Број:02-404-13/20; датум: 31.8.2020.год.
• Јавна набавка: Радови на изграднји платоа испред нове општинске зграде у Доњем Жабару

• Образац реализације уговора PDF

ОБРАЗАЦ РЕЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
Број:02-404-21/20; датум: 2.9.2020.год.
• Јавна набавка: Радови на кречењу пословне зграде у привреди (зграда бр.1) у Доњем Жабару ул. Николе Тесле бр.37

• Образац реализације уговора PDF

ОБРАЗАЦ РЕЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
Број:02-404-15/20; датум: 30.6.2020.год.
• Јавна набавка: Постављање јавне расвјете на подручју општине Доњи Жабар од зграде ветеринарске амбуланте да куће Павла Мијатовића

• Образац реализације уговора PDF

ОБРАЗАЦ РЕЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
Број:02-404-15/18; датум: 12.11.2018.год.
• Јавна набавка: Израда главног пројекта за санацију и адаптацију пословно административног објекта у Доњем Жабару

• Образац реализације уговора PDF

ОБРАЗАЦ РЕЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
Број:02-404-17/18; Датум: 12.9.2018.год.
• Јавна набавка: Радови на наставку изградње пјешачке стазе Доњи Жабар- Лончари

•Образац реализације уговора PDF

ОБРАЗАЦ РЕЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
Број:02-404-16/17;Датум: 31.12.2017.год..
• Јавна набавка роба-гориво за потребе општине Доњи Жабар

•Образац реализације уговора PDF

ОБРАЗАЦ РЕЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
Број:02-404-20/17; Датум: 18.4.2018.год.
• Радови на асфалтирању платоа за паркирање моторних возила код основне школе у Месној заједници Лончари

• Образац реализације уговора PDF

ОБРАЗАЦ РЕЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
Број:02-404-8/18; Датум: 24.3.2018.год
• Јавна набавка роба-гориво за потребе општине Доњи Жабар

• Образац реализације уговора PDF

ОБРАЗАЦ РЕЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

Број:02-404-5/18
Датум: 21.3.2018.год.

- Израда шумскопривредне основе за шуме у приватној својини на подручју општине Доњи Жабар за период 01.01.2018.-21.12.2027.

 Образац реализације уговора

--------------------------------

ОБРАЗАЦ РЕЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

Број:02-404-24/16
Датум: 21.2.2018.год.

- Јавна набавка услуга-израда енергетског сертификата подручне основне школе у Лончарима

 Образац реализације уговора

--------------------------------

ОБРАЗАЦ РЕЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

Број:02-404-6/18
Датум: 12.2.2018.год.

- Уговор о пружању услуга физичко-техничког обезбеђења објеката

 Уговор о пружању услуга

--------------------------------

ОБРАЗАЦ РЕЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

Број:02-404-4/17
Датум: 14.2.2018.год.

- Рачуноводствене услуге за потребе општине Доњи Жабар

 Образац реализације уговора

 Одлука о избору најповољнијег понуђача

--------------------------------

ОБРАЗАЦ РЕЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

Број:02-404-20/17
Датум: 31.1.2018.год.

- Радови на асфалтирању платоа за паркирање моторних возила код основне школе у Месној заједници Лончари

 Образац реализације уговора

--------------------------------

ОБРАЗАЦ РЕЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

Број:02-404-21/17
Датум: 19.1.2018.год.

- Jaвнa нaбaвкa ycлуга- поправка jaвнe pacвјeтe на подручју општине Доњи Жабар

 Образац реализације уговора

--------------------------------

ОБРАЗАЦ РЕЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

Број:02-404-15-1/17
Датум: 8.1.2018.год.

- Радови на одржавању и заштити локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју општине Доњи Жабар

 Образац реализације уговора

--------------------------------

ОБРАЗАЦ РЕЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

Број:02-404-18/17
Датум: 13.09.2017.год.

- Образац реализације уговора: Израда вањског уређења око основне школе у МЗ Лончари

 Образац реализације уговора

--------------------------------

ОБРАЗАЦ РЕЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

Број:02-404-17/17
Датум: 02.10.2017.год.

- Јавна набавка услуга- дугорочно кредитно задужење општине Доњи Жабар

 Образац реализације уговора

--------------------------------

ОБРАЗАЦ РЕЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

Број:02-404-24/16
Датум: 11.09.2017.год.

-Јавна набавка услуга-израда енергетског сетификата подручне основне школе у Лончарима

 Образац реализације уговора

--------------------------------

ОБРАЗАЦ РЕЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

Број:02-404-16/17
Датум: 28.06.2017.год.

-Јавна набавка роба-гориво за потребе општине Доњи Жабар

 Образац реализације уговора

--------------------------------

ОБРАЗАЦ РЕЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

Број:02-404-13/17
Датум: 16.05.2017.год.

-Јавна набавка услуга- дезинсекције на подручју општине Доњи Жабар

 Образац реализације уговора

--------------------------------

ОБРАЗАЦ РЕЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

Број:02-404-11/17
Датум: 23.06.2017.год.

-Јавна набавка роба- одржавање система канализације у насељу Дујковача

 Образац реализације уговора

--------------------------------

ОБРАЗАЦ РЕЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

Број:02-404-6/17
Датум: 28.06.2017.год.

-Јавна набавка роба-гориво за потребе општине Доњи Жабар

 Образац реализације уговора

--------------------------------

ОБРАЗАЦ РЕЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

Број:02-404-5/17
Датум: 09.02.2017.год.

- Услуге обезбеђења зграда општине Доњи Жабар

 Образац реализације уговора

--------------------------------

ОБРАЗАЦ РЕЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

Број:02-404-3/17
Датум: 16.02.2017.год.

- Јавна набавка услуга-зимско одржавање путева на територији општине Доњи Жабар

 Образац реализације уговора

--------------------------------

ОБРАЗАЦ РЕЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

Број:02-404-2/17
Датум: 20.09.2017.год.

- Јавна набавка услуга- кредитно задужење општине Доњи Жабар

 Образац реализације уговора

--------------------------------

ОБРАЗАЦ РЕЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

Број:02-404-2/17
Датум: 16.05.2017.год.

- Јавна набавка услуга- кредитно задужење општине Доњи Жабар

 Образац реализације уговора

--------------------------------

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Број:02-404-9/16
Датум: 04.11.2016.год.

 Одлука о избору најповољнијег понуђача

--------------------------------

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Број:02-404-9/16
Датум: 27.10.2016.год.

 Одлука о избору најповољнијег понуђача

--------------------------------

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Број:02-404-9/16
Датум: 11.10.2016.год.

 Одлука о избору најповољнијег понуђача

--------------------------------

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Број:02-404-15/15
Датум: 11.10.2016.год.

 Одлука о избору најповољнијег понуђача

--------------------------------

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Број:02-404-20/16
Датум: 24.08.2016.год.

 Одлука о избору најповољнијег понуђача

--------------------------------
- Образац реализације уговора:
1. Набавка горива: Конкурентски захтев 1392-7-1-7-3-2/15


  Број: 02-404-15/15
  Датум: 24.6.2016.

  Образац мора бити доступан на интернет страници најмање 3 године од потпуне реализације оквирног споразума.
--------------------------------
- Образац реализације уговора:
1. Услуге обезбеђења зграда општине Доњи Жабар 50342000-4
2. Набавка роба-одржавање канализације у Лончарима 42972000-0


  Број: 02-404-9/16
  Датум: 1.6.2016.

  Образац мора бити доступан на интернет страници најмање 3 године од потпуне реализације оквирног споразума.
--------------------------------

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
Број: 02-404-19/23; Датум: 18.07.2023.год.

• Одлука о избору најповољнијег понуђача - одржавање путева PDF

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
Број: 02-404-16/23; Датум: 08.05.2023.год.

• Одлука о избору најповољнијег понуђача - дечије игралиште PDF

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
Број: 02-404-14/23; Датум: 22.03.2023.год.

• Одлука о избору најповољнијег понуђача - школско игралиште PDF

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
Број: 02-404-29/22; Датум: 17.10.2022.год.

• Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуга - дугорочно кредитно задужење општине ( 901.000,00 КМ) PDF

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
Број: 02-404-21/22; Датум: 24.06.2022.год.

• Одлука о избору најповољнијег понуђача PDF

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
Број: 02-404-20/22; Датум: 17.06.2022.год.

• Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке роба-набавка кориштеног аутобуса PDF

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
Број: 02-404-4/22; Датум: 18.05.2022.год.

• Одлука о избору најповољнијег понуђача Д.Д. "Galax-Niskogradnja" Брчко, „Galax" d.o.o. Доњи Жабар, „Buk promet" d.o.o. Бијељина и „Spark" d.o.o. Бијељина PDF

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
Број: 02-404-16/22; Датум: 26.04.2022.год.

• Одлука о избору најповољнијег понуђача Д.Д. "Galax-Niskogradnja" Брчко PDF

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
Број: 02-404-9/22; Датум: 28.02.2022.год.

• Одлука о избору најповољнијег понуђача "Виена тоур" Д.О.О. Лончари PDF

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
Број: 02-404-10/21; Датум: 26.08.2021.год.

• Одлука о избору најповољнијег понуђача "Виена тоур" Д.О.О. Лончари PDF

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
Број: 02-404-12/21; Датум: 18.05.2021.год.

• Одлука о избору најповољнијег понуђача „Галакс-нискоградња „ д.д. Брчко PDF

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ДРУГОРАНГИРАНОМ ПОНУЂАЧУ
Број: 02-404-20-1/20; Датум: 01.09.2020.год.

• Одлука о додјели уговора другопласираном понуђачу „Галакс-нискоградња „ д.д. Брчко PDF

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
Број: 02-404-20/20; Датум: 04.08.2020.год.

• Одлука о избору најповољнијег понуђача „Roading„ д.о.о. Грачаница PDF

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
Број: 02-404-10-13/20; Датум: 11.6.2020.год.

• Одлука о избору најповољнијег понуђача „Галакс-нискоградња „ д.д. Брчко PDF

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
Број: 02-404-10-1/19; Датум: 24.6.2019.год.

• Одлука о избору најповољнијег понуђача „Галакс-нискоградња „ д.д. Брчко PDF

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
Број: 02-404-21/18; Датум: 06.11.2017.год.

• Одлука о избору најповољнијег понуђача „Енергосистем „ д.о.о. Брчко PDF

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
Број: 02-404-12/18; Датум: 12.04.2017.год.

• Одлука о избору најповољнијег понуђача „Галакс-нискоградња „ д.д. Брчко PDF

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
Број: 02-404-17/17; Датум: 08.08.2017.год.

• Одлука о избору најповољнијег понуђача "Нова банка" а.д. Бања Лука PDF

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
Број:02-404-18/17; Датум: 30.08.2017.год.

• Одлука о избору најповољнијег понуђача “Дејокоп” д.о.о. PDF

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Број:02-404-15/17
Датум: 05.07.2017.год.

 Одлука о избору најповољнијег понуђача

--------------------------------

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Број:02-404-2/17
Датум: 30.01.2017.год.

 Одлука о избору најповољнијег понуђача

 Пословник о раду комисије за јавне набавке

--------------------------------
Пословник о раду комисије за јавне набавке
• Поступак јавне набавке роба-набавка кориштеног аутобуса

• Пословник о раду комисије за јавне набавке роба PDF

Пословник о раду комисије за јавне набавке
• Поступак јавне набавке радова- одржавање и заштита локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју општине Доњи Жабар у 2022. години

• Пословник о раду комисије за јавне набавке PDF

Пословник о раду комисије за јавне набавке
• Поступак јавне набавке радова-адаптације, санација и промјена намјене постојећег објекта нижеразредне школе у предшколску дјечију установу - вртић у Лончарима

• Пословник о раду комисије за јавне набавке PDF

Пословник о раду комисије за јавне набавке
• Поступак јавне набавке услуга-превоз ученика Основне школе "Доњи Жабар" за период од 01.09.2021. - 28.02.2022. године, број: ЈН 02-404-10/21

• Пословник о раду комисије за јавне набавке PDF

Рјешење: Усваја се жалба понуђача "Астра план" д.о.о. Брчко
• Предмет: Радови-санација и адаптација пословно-административног објекта у Доњем Жабару

• Рјешење: Усваја се жалба понуђача "Астра план" д.о.о. Брчко PDF

Одлука о поништењу поступка јавне набавке
• Радови-санација и адаптација пословно-административног објекта у Доњем Жабару

• Одлука о поништењу поступка јавне набавке PDF

Пословник о раду Комисије за јавне набавке
• Поступак јавне набавке услуга-рачуноводствене услуге за потребе општине Доњи Жабар, број: ЈН 02-404-4/17

• Пословник о раду Комисије за јавне набавке PDF

Пословник о раду Комисије за јавне набавке
• Поступак јавне набавке услуга – дугорочно кредитно задужење општине Доњи Жабар (620.000,00КМ), број: ЈН 02-404-17/177

• Пословник о раду Комисије за јавне набавке PDF

Пословник о раду Комисије за јавне набавке

- Поступак јавне набавке радова- – одржавање и заштита локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју општине Доњи Жабар у 2017.години, број: ЈН 02-404-15/17

 Пословник о раду комисије за јавне набавке

 

Пословник о раду Комисије за јавне набавке

- Поступак јавне набавке радова- – одржавање и заштита локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју општине Доњи Жабар у 2018.години, број: ЈН 02-404-12/18

 Пословник о раду комисије за јавне набавке

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2024
Датум: 29.01.2024.год.
• План јавних набавки за 2024 годину PDF

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2023
Датум: 29.01.2024.год.
• План јавних набавки за 2023 годину PDF

ПОСЕБНА ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ НАБАВЦИ И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број:02-404-21/22; Датум: 24.06.2022.год.
• Посебна одлука о пристуању набавци роба PDF
• Табеларни приказ плана јавних набавки PDF

ПОСЕБНА ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ НАБАВЦИ РОБА-НАБАВКА КОРИШЋЕНОГ АУТОБУСА И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број:02-404-20/22; Датум: 17.06.2022.год.
• Посебна одлука о пристуању набавци роба PDF
• Табеларни приказ плана јавних набавки PDF

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2022. ГОДИНИ
Број:02-404-1/22; Датум: 05.01.2022.год.
• План јавних набавки у 2022.години PDF

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2021. ГОДИНИ
Број:02-404-13/21; Датум: 07.06.2021.год.
• План јавних набавки у 2021.години PDF

ПРИВРЕМЕНИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2021. ГОДИНИ
Број:02-404-1/21; Датум: 15.01.2021.год.
• Привремени план јавних набавки у 2021.години PDF

ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2020.ГОДИНИ
Број:02-404-19/20; Датум: 27.11.2020.год.
• Одлука О доношењу годишњег плана јавних набавки у 2020.години PDF
• Годишњи план јавних набавки у 2020.години PDF
• Одлука о измени одлуке о доношењу годишњег плана јавних набавки у 2020.години PDF

ЈАВНА НАБАВКА:РАДОВИ-САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ПОСЛОВНО-АДМИНИСТРАТИВНОГ ОБЈЕКТА У ДОЊЕМ ЖАБАРУ
Број:02-404-18/18; Датум: 17.8.2018.год.
• Јавна набавка: Радови-санација и адаптација пословно-административног објекта у Доњем Жабару
• Допуна годишњег плана јавних набавки PDF
• Посебна одлука Радови-санација и адаптација пословно-административног објекта у Д.Жабару PDF
• Одлука о приступању јавној набавци Радови-санација и адаптација пословно-административног објекта у Д.Жабару PDF

ЈАВНА НАБАВКА: РАДОВИ НА НАСТАВКУ ИЗГРАДЊЕ ПЈЕШАЧКЕ СТАЗЕ
Број:02-404-17/18 Датум: 12.9.2018.год
• Јавна набавка: Радови на наставку изградње пјешачке стазе Доњи Жабар- Лончари
• Образац реализације уговора PDF
• Посебна одлука о приступању јавној набавци PDF
• Одлука о приступању јавној набавци PDF

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2018. ГОДИНИ
Број: 02-404-1/18; Датум: 05.02.2018.год.
• Одлука о плану јавних набавки PDF
• Годишњи план јавних набавки за 2018. PDF

ПОСЕБНА ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА-ДУГОРОЧНО КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

Број:02-404-17/17
Датум: 12.07.2017.год.

 Посебна одлука о приступању Јавној набавци услуга-дугорочно кредитно задужење општине доњи жабар

 Обавештење о набавци услуга-дугорочно кредитно задужење Општине Доњи Жабар

--------------------------------

ДОПУНА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2017.ГОДИНИ

Број:02-404-1/17
Датум: 13.01.2017.год.

 Допуна годишњега плана јавних набавки у 2017. години

--------------------------------

ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2017. ГОДИНИ

Број:02-404-1/17
Датум: 13.01.2017.год.

 Одлука о плану јавних набавки

 Годишњи план јавних набавки

--------------------------------

ОДЛУКA О ИЗМЕНИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2016. ГОДИНИ

Број:02-404- 19/16
Датум: 18.08.2016.год.

  Одлука о измени годишњег плана јавних набавки у 2016.години

--------------------------------

ДОПУНА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2016 .ГОДИНИ

  Допуна годишњег плана јавних набавки У 2016.години

--------------------------------

ПОСЕБНA ОДЛУКA О ПРИСТУПАЊУ ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Број:02-404- /16
Датум: 18.08.2016.год. .

  Посебнa одлукa о приступању Јавним набавкама

--------------------------------

ПОСЛОВНИК О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Број: 02-404-20/16
Датум: 22.08.2016.год.

  Пословник о раду Комисије за јавне набавке

--------------------------------

- ПОСЛОВНИК О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ


 - Документ у ПДФ-у

--------------------------------

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2015. ГОДИНИ

Годишњи план јавних набавки у 2015. години

--------------------------------

Важне вијести

Обавјештење кризног штаба

Обавјештење кризног штаба за ванредне ситуације ...

АКТИ поводом корона вируса.

Наредба о раду приврених субјеката ...

Јавни оглас

Јавни оглас О додјели студентских стипендија за школску 2019/2020 ...

Галерија

Фото-Видео