Почетна
О нама
ПОЉОПРИВРЕДА

ПРИВРЕДА


ПОЉОПРИВРЕДА

Пољопривреда је важна област дјелатности и носилац привредног развоја општине Доњи Жабар. Због повољних земљишних и климатских услова, становништво се у већини бави интензивном пољопривредом од које остварује примарни приход. Од пољопривредних грана, заступљена је ратарско-сточарска производња,производња индустријског биља и перадарска производња.

У ратарству највише се гаји меркантилни кукуруз и кукуруз за силажу у зеленој маси, као и пшеница, јечам и зоб

Од индустријског биља узгаја се меркантилна соја и дуван (оба робна типа: Вирџинија и Берлеј). Подручје општине Доњи Жабар заузима значајно мјесто у производњи дувана и кооперативној сарадњи са селом, пошто је у овај вид производње укључено око 200 коопераната. Највећи доходак по јединици површине становништво и даље остварује управо на производњи дувана,а додатни стимуланс дају подстицајне мјере (субвенције,регреси,премије) од стране Владе Републике Српске и Општине.

У сточарској производњи предњачи индивидуална производња меса за властите потребе и фармерска производња за тржиште (тов јунади, свиња). Носилац сточарске производње је предузеће "ГОЛД-МГ" д.о.о. Доњи Жабар.

Перадарска производња на подручју општине Доњи Жабар дала је печат укупном привредном развоју наше Општине и ван граница Републике Српске и Босне и Херцеговине, по чему смо као мала Општина постали препознатљиви у региону. Производња конзумних и расплодних јаја, производња бројлера и инкубаторска станица за производњу пилића су главни носиоци перадарске производње, који нашу Општину карактеришу као препознатљиву привредну средину. Носилац перадарске производње је предузеће доо "АГРЕКС" - Доњи Жабар.

Важне вијести

Обавјештење кризног штаба

Обавјештење кризног штаба за ванредне ситуације ...

АКТИ поводом корона вируса.

Наредба о раду приврених субјеката ...

Јавни оглас

Јавни оглас О додјели студентских стипендија за школску 2019/2020 ...

Галерија

Фото-Видео