ОГЛАСИ
 
 
ОГЛАСИ И ОБАВЈЕШТЕЊА

ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2017. ГОДИНИ

Број:02-404-1/17
Датум: 13.01.2017.год.

 Одлука о плану јавних набавки

 Годишњи план јавних набавки

--------------------------------

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Број:02-404-2/17
Датум: 30.01.2017.год.

 Одлука о избору најповољнијег понуђача

 Пословник о раду комисије за јавне набавке

--------------------------------

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Број:02-404-9/16
Датум: 04.11.2016.год.

 Одлука о избору најповољнијег понуђача

--------------------------------

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Број:02-404-9/16
Датум: 27.10.2016.год.

 Одлука о избору најповољнијег понуђача

--------------------------------

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Број:02-404-9/16
Датум: 11.10.2016.год.

 Одлука о избору најповољнијег понуђача

--------------------------------

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Број:02-404-15/15
Датум: 11.10.2016.год.

 Одлука о избору најповољнијег понуђача

--------------------------------

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Број:02-404-20/16
Датум: 24.08.2016.год.

 Одлука о избору најповољнијег понуђача

--------------------------------

ОДЛУКA О ИЗМЕНИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2016. ГОДИНИ

Број:02-404- 19/16
Датум: 18.08.2016.год.

  Одлука о измени годишњег плана јавних набавки у 2016.години

--------------------------------

ДОПУНА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2016 .ГОДИНИ

  Допуна годишњег плана јавних набавки У 2016.години

--------------------------------

ПОСЕБНA ОДЛУКA О ПРИСТУПАЊУ ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Број:02-404- /16
Датум: 18.08.2016.год. .

  Посебнa одлукa о приступању Јавним набавкама

--------------------------------

ПОСЛОВНИК О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Број: 02-404-20/16
Датум: 22.08.2016.год.

  Пословник о раду Комисије за јавне набавке

--------------------------------

О Г Л А С о продаји непокретности означене као к.ч. број:1279/4 к.о. Лончари

  Број: 03/9-477-3/16
  Датум: 07.07.2016.

  Оглас о продаји непокретности

--------------------------------
Одлука о доношењу Годишњег Плана јавних набавки у 2016. години

  Број: 02-404-1/16
  Датум: 18.1.2016.

  Текст Одлуке
--------------------------------
- Образац реализације уговора:
1. Набавка горива: Конкурентски захтев 1392-7-1-7-3-2/15


  Број: 02-404-15/15
  Датум: 24.6.2016.

  Образац мора бити доступан на интернет страници најмање 3 године од потпуне реализације оквирног споразума.
--------------------------------
- Образац реализације уговора:
1. Услуге обезбеђења зграда општине Доњи Жабар 50342000-4
2. Набавка роба-одржавање канализације у Лончарима 42972000-0


  Број: 02-404-9/16
  Датум: 1.6.2016.

  Образац мора бити доступан на интернет страници најмање 3 године од потпуне реализације оквирног споразума.
--------------------------------

- Одлука о избору најповолјније понуде у поступку јавне набавке радова-одржавање и заштита локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју општине Доњи Жабар - Документ у ПДФ-у

--------------------------------

- ПОСЛОВНИК О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ


 - Документ у ПДФ-у

--------------------------------
• РЕГИСТАР ИЗДАТИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ДОЗВОЛА КОЈЕ ЈЕ ИЗДАЛА ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР, А НА ОСНОВУ ЧЛАНА 127. СТАВ (5) ЗАКОНА О УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И ГРАЂЕЊУ (''СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ'' БРОЈ 40/13)
u periodu 2013.-2015.
- Документ у ПДФ-у
--------------------------------

• Ј А В Н И  О Г Л А С  О ДОДЈЕЛИ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016 ГОДИНУ

- Документ у ПДФ-у

---------------------------------
• РЕГИСТАР ИЗДАТИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ДОЗВОЛА КОЈЕ ЈЕ ИЗДАЛА ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР, А НА ОСНОВУ ЧЛАНА 127. СТАВ (5) ЗАКОНА О УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И ГРАЂЕЊУ (''СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ'' БРОЈ 40/13)
- Документ у ПДФ-у
---------------------------------

• ПРЕДЛОЖИТЕ ТЕМЕ ИЛИ ОДЛУКЕ ЗА ПРОГРАМ РАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ У 2014. ГОДИНИ

Обавјештавамо заинтересовану јавност да је покренута процедура израде Програма рада Скупштине општине Доњи Жабар за 2014. годину.

Позивамо заинтересована лица да своје иницијативе, сугестије и мишљења о темама или одлукама које треба уврстити у Програм рада Скупштине општине Доњи Жабар за 2014. годину могу доставити најкасније најкасније до ПЕТКА, 29. новембра 2013.године, и то у писаној форми поштанском пошиљком на адресу СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР, Трг Младости 2 а може се предати и непосредно у писарници општине Доњи Жабар, или послати електронским путем на адресу: sekretar.so.donjizabar@gmail.com

 
• ИЗДАТЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ
 
1. Еколошка дозвола предузећу "ОКОВ-НОВАКОВИЋ" д.о.о. из Лончара
2. Еколошка дозвола предузећу "БРЧКО ГАС" д.о.о. из Брчког
3. Еколошка дозвола предузећу "ГОЛД-МГ" д.о.о. из Доњег Жабара
4. Еколошка дозвола Златиборка Илић – Стевановић из Лончара
5. Еколошка дозвола предузећу "АГРЕКС" д.о.о. из Доњег Жабара
АКТУЕЛНО
- На кафу са начелником
- Дан отворених врата   Скупштине
- Тендери
- Конкурси
- Oгласи и обавјештења
ИНФОРМАЦИЈЕ
- Мјесне канцеларије
- Мјесне заједнице- контакт
- Важни телефони
- Удружења
- Спортске организације
ОБРАСЦИ