ЛИНКОВИ
 
 
 

НАША БРАТСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ
www.vozdovac.org.rs

СУСЈЕДНЕ ОПШТИНЕ

- Општина Шамац , www.opstinasamac.org
- Општина Пелагићево, www.opstinapelagicevo.org

ИНСТИТУЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

- Предсједник Републике Српске, www.predsjednikrs.net
- Влада Републике Српске, www.vladars.net
- Народна скупштина Републике Српске, www.narodnaskupstinars.net
- Уставни суд Републике Српске, www.ustavnisud.org
- Републичко тужилаштво Републике Српске www.rt-rs.pravosudje.ba
- Министарство унутрашњих послова, www.mup.vladars.net
- Министарство трговине и туризма, www.mtt.vladars.net
- Министарство за избјеглице и расељена лица, www.mirlrs.org
- Пореска Управа Републике Српске, www.poreskaupravars.org
- Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске, www.gsr-rs.org
- Агенција за државну управу Републике Српске, www.adu.vladars.net
- Републичке агенција за развој малих и средњих предузећа, www.rars-msp.org
- Комисија за концесије Републике Српске, www.koncesije-rs.org
- Гендер центар Владе Републике Српске, www.gc.vladars.net
- Канцеларија за тражење несталих и заробљених лица Републике Српске, www.nestalirs.com
- Републички центар за истраживање ратних злочина, www.rs-icty.org
- Бањалучка берза, www.blberza.com
- Привредна комора, www.komorars.ba
- Инвестиционо - развојна банка Републике Српске, www.irbrs.net
- Републички завод за статистику, www.rzs.rs.ba
- Службени гласник Републике Српске, www.slglasnik.org
- Комисија за хартије од вриједности Републике Српске, www.khov-rs.org
- Регистар поступака и одобрења и инспекц. поступ. и предм. контроле, www.regodobrenja.net
- Ветеринарска служба Републике Српске, www.vetservicers.org
- Нови Урбанистички завод Републике Српске, www.nuzrs.com
- Универзитет у Бањој Луци, www.urc.bl.ac.yu/uni/
- Универзитет у Источном Сарајеву, www.unssa.rs.ba
- ЈП "Путеви Републике Српске", www.putevirs.com
- Инспекторат Републике Српске, www.inspektorat.vladars.net
- Правобранилаштво Републике Српске, www.pravobranilastvors.net
- Омбудсман за дјецу Републике Српске, www.djeca.rs.ba

ИНСТИТУЦИЈЕ БиХ

- Предсједништво БиХ, www.predsjednistvobih.ba
- Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, www.psbih.org
- Савјет министара Босне и Херцеговине, www.vijeceministara.gov.ba
- Министарство иностраних послова Босне и Херцеговине, www.mvp.gov.ba
- Министарство правде Босне и Херцеговине, www.mpr.gov.ba
- Министарство за људска права и избјеглице БиХ, www.mhrr.gov.ba
- Уставни суд Босне и Херцеговине, www.ustavnisud.ba
- Дирекција за европске интеграције, www.dei.gov.ba
- Конкуренцијско вијеће / савјет БиХ, www.bihkonk.gov.ba
- Агенција за идентификациона докум., евиденцију у размјену података БиХ, www.iddeea.gov.ba
- Дирекција за цивилно ваздухопловство, www.bhdca.gov.ba
- Канцеларија за ветеринарство, www.vet.gov.ba
- Регулаторна агенција за комуникације, www.cra.ba
- Агенција за државну управу БиХ, www.ads.gov.ba
- Агенција за промоцију страних инвестиција, www.fipa.gov.ba
- Агенција за статистику БиХ, www.bhas.ba
- Централна банка Босне и Херцеговине, www.cbbh.gov.ba
- Агенција за осигурање депозита БиХ, www.aod.ba
- Омбудсман за људска права Босне и Херцеговине, www.ohro.ba
- Централна Изборна комисија Босне и Херцеговине, www.izbori.ba
- Институт за стандардизацију БиХ, www.bas.gov.ba

МЕЂУНАРОДНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ

- Канцеларија Високог Представника, www.ohr.int
- Организација за европску безбједност и сарадњу – Мисија у БиХ, www.oscebih.org

 
АКТУЕЛНО
- На кафу са начелником
- Дан отворених врата   Скупштине
- Јавне набавке
- Конкурси
- Oгласи и обавјештења
ИНФОРМАЦИЈЕ
- Мјесне канцеларије
- Мјесне заједнице- контакт
- Важни телефони
- Удружења
- Спортске организације
ОБРАСЦИ