Почетна
Информације
Важни линкови

ВАЖНИ ЛИНКОВИ


НАША БРАТСКА ОПШТИНА
- Општина ВОЖДОВАЦ, www.vozdovac.org.rs


СУСЈЕДНЕ ОПШТИНЕ
- Општина Шамац , www.opstinasamac.org
- Општина Пелагићево, www.opstinapelagicevo.org


ИНСТИТУЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

- Предсједник Републике Српске, www.predsjednikrs.net
- Влада Републике Српске, www.vladars.net
- Народна скупштина Републике Српске, www.narodnaskupstinars.net
- Уставни суд Републике Српске, www.ustavnisud.org
- Републичко тужилаштво Републике Српске www.rt-rs.pravosudje.ba
- Министарство унутрашњих послова, www.mup.vladars.net
- Министарство трговине и туризма, www.mtt.vladars.net
- Министарство за избјеглице и расељена лица, www.mirlrs.org
- Пореска Управа Републике Српске, www.poreskaupravars.org
- Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске, www.gsr-rs.org
- Агенција за државну управу Републике Српске, www.adu.vladars.net
- Републичке агенција за развој малих и средњих предузећа, www.rars-msp.org
- Комисија за концесије Републике Српске, www.koncesije-rs.org
- Гендер центар Владе Републике Српске, www.gc.vladars.net
- Канцеларија за тражење несталих и заробљених лица Републике Српске, www.nestalirs.com
- Републички центар за истраживање ратних злочина, www.rs-icty.org
- Бањалучка берза, www.blberza.com
- Привредна комора, www.komorars.ba
- Инвестиционо - развојна банка Републике Српске, www.irbrs.net
- Републички завод за статистику, www.rzs.rs.ba
- Службени гласник Републике Српске, www.slglasnik.org
- Комисија за хартије од вриједности Републике Српске, www.khov-rs.org
- Регистар поступака и одобрења и инспекц. поступ. и предм. контроле, www.regodobrenja.net
- Ветеринарска служба Републике Српске, www.vetservicers.org
- Нови Урбанистички завод Републике Српске, www.nuzrs.com
- Универзитет у Бањој Луци, www.urc.bl.ac.yu/uni/
- Универзитет у Источном Сарајеву, www.unssa.rs.ba
- ЈП "Путеви Републике Српске", www.putevirs.com
- Инспекторат Републике Српске, www.inspektorat.vladars.net
- Правобранилаштво Републике Српске, www.pravobranilastvors.net
- Омбудсман за дјецу Републике Српске, www.djeca.rs.ba


ИНСТИТУЦИЈЕ БиХ

- Предсједништво БиХ, www.predsjednistvobih.ba
- Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, www.psbih.org
- Савјет министара Босне и Херцеговине, www.vijeceministara.gov.ba
- Министарство иностраних послова Босне и Херцеговине, www.mvp.gov.ba
- Министарство правде Босне и Херцеговине, www.mpr.gov.ba
- Министарство за људска права и избјеглице БиХ, www.mhrr.gov.ba
- Уставни суд Босне и Херцеговине, www.ustavnisud.ba
- Дирекција за европске интеграције, www.dei.gov.ba
- Конкуренцијско вијеће / савјет БиХ, www.bihkonk.gov.ba
- Агенција за идентификациона докум., евиденцију у размјену података БиХ, www.iddeea.gov.ba
- Дирекција за цивилно ваздухопловство, www.bhdca.gov.ba
- Канцеларија за ветеринарство, www.vet.gov.ba
- Регулаторна агенција за комуникације, www.cra.ba
- Агенција за државну управу БиХ, www.ads.gov.ba
- Агенција за промоцију страних инвестиција, www.fipa.gov.ba
- Агенција за статистику БиХ, www.bhas.ba
- Централна банка Босне и Херцеговине, www.cbbh.gov.ba
- Агенција за осигурање депозита БиХ, www.aod.ba
- Омбудсман за људска права Босне и Херцеговине, www.ohro.ba
- Централна Изборна комисија Босне и Херцеговине, www.izbori.ba
- Институт за стандардизацију БиХ, www.bas.gov.ba


МЕЂУНАРОДНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ

- Канцеларија Високог Представника, www.ohr.int
- Организација за европску безбједност и сарадњу – Мисија у БиХ, www.oscebih.org


Simply Audit this Course
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Perferendis, minus, quasi, modi beatae ratione voluptatibus deserunt ipsam assumenda nesciunt illum voluptate tempora sed officia reprehenderit voluptatum eaque magnam sunt quia!
Apply to this course

Важне вијести

Обавјештење кризног штаба

Обавјештење кризног штаба за ванредне ситуације ...

АКТИ поводом корона вируса.

Наредба о раду приврених субјеката ...

Јавни оглас

Јавни оглас О додјели студентских стипендија за школску 2019/2020 ...

Галерија

Фото-Видео