Почетна
О нама
Лична карта Општине Доњи Жабар

ЛИЧНА КАРТА


ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ ДОЊИ ЖАБАР

Општина Доњи Жабар налази се у сјевероисточном дијелу Босне и Херцеговине, у равној Босанској Посавини, ентитету Република Српска (Географска ширина од 44 степена 55 минута до 44 степена и 59 минута, географска дужина од 18 степени 37 минута до 18 степени и 48 минута). Ову равничарску општину осим Доњег Жабара чине још села Човић Поље, Лончари, дио села Лепнице и Јењића и cca 1/3 села Оштра Лука. Село Оштра Лука у дијелу који се налази у Републици Српској,као и Јењић, насељено хрватским становништвом, још увијек није у цијелости у систему локалне самоуправе општине Доњи Жабар и поред предузетих мјера од стране локалне власти, како путем надлежног Министарства за локалну управу и самоуправу, тако и путем ОЕБС-а. Грађани тог подручја своја грађанска и друга права и обавезе највећим дијелом остварују у општини Орашје, тј. у другом ентитету - Федерација БиХ. То је nonsens који је изгледа присутан само у Босни и Херцеговини.
Oпштина Доњи Жабар смјестила се између општина Шамац са западне и Брчког са источне стране, те Орашја на Сави са сјеверне и Пелагићева са јужне стране. Заузима површину од 49 km2, што је посебна карактеристика, јер на тако малој површини, за овдашње прилике,успјешно функционише као јединица локалне самоуправе.Садашње име Доњи Жабар добила је измјенама Закона о територијалној организацији Републике Српске од 27. јула 2005. године (због обавезе коју је утврдио Уставни суд БиХ да се називи јединица локалне самоуправе измијене у дијелу којим се помиње суфикс „српски“).

Oпштина Доњи Жабар(у даљем тексту: општина) је основна територијална јединица у којој грађани остварују локалну самоуправу,у складу са уставом, Европском Повељом о локалној самоуправи(у даљем тексту:Повеља),законом и Статутом Општине.
Oпштина обавља послове јединице локалне самоуправе, утврђене законом (самостални послови), а може вршити и одређене послове државне управе који се законом пренесу у њену надлежност и за које се додијеле одговарајућа финансијска средства за њихово ефикасно извршавање (пренесени послови).

Oпштина има неотуђиво право да се бави свим питањима од локалног интереса која нису, на уставан или законит начин и у границама Повеље, актима виших нивоа власти искључена из њене надлежности, нити додијељена другом нивоу власти(принцип супсидијарности).
Подручје општине утврђује се законом, а чине га насељена мјеста и катастарске општине, у саставу Републике Српске, и то:

Насељено мјесто Катастарска општина
Доњи Жабар Доњи Жабар
Јењић Видовице
Лончари Лончари
Оштра Лука Оштра Лука
Човић Поље Човић Поље

Подручје општине обухвата и дијелове катастарских општина Бок и Матићи.

Границе општине утврђене су границама катастарских општина са њеног подручја.
Промјене граница општине (издвајање, спајање или припајање насељених мјеста), као и њеног статуса као основне јединице локалне самоуправе не могу се вршити без сагласности грађана општине, сходно границама заштите локалне самоуправе утврђеним одредбама Повеље.
Скупштина општине обавезно о питањима промјене граница Општине расписује референдум о претходном изјашњавању грађана. Већинска воља грађана изражена на референдуму, утврђује се у складу са законом који регулише провођење референдума и Статутом Општине и обавезна је за све органе општине. 
Општина обезбјеђује пропорционалну заступљеност конститутивних народа и група Осталих у органима општине, укључујући посредно изабране функционере: замјеника начелника општине, предсједника и потпредсједника Скупштине општине. (Чл. 1., 2., 3. и 4. Статута Општине Доњи Жабар)

Важне вијести

Обавјештење кризног штаба

Обавјештење кризног штаба за ванредне ситуације ...

АКТИ поводом корона вируса.

Наредба о раду приврених субјеката ...

Јавни оглас

Јавни оглас О додјели студентских стипендија за школску 2019/2020 ...

Галерија

Фото-Видео