ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ
 
 
ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
 
 
  • Основни документи општине
  • Службени гласници
  • Документи 2018.
  • Регистар прописа
  • Архива
   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИЦИ
   
  - СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИЦИ ИЗ 2018. ГОДИНЕ
 
01/2018 02/2018 03/2018 04/2018 05/2018  
   
  - СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИЦИ ИЗ 2017. ГОДИНЕ
 
01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 05/2017 06/2017
07/2017 08/2017 09/2017 10/2017 11/2017 12/2017
Регистар прописа Општине Доњи Жабар за 2017.
   
  - СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ
 
01/2016 02/2016 03/2016 04/2016 05/2016 06/2016
07/2016 08/2016 09/2016 10/2016 11/2016  
           
   
  - СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИЦИ ИЗ 2015. ГОДИНЕ
 
01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 05/2015 06/2015
07/2015 08/2015 09/2015 10/2015 11/2015 12/2015
Регистар прописа Општине Доњи Жабар за 2015.
   
  - СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИЦИ ИЗ 2014. ГОДИНЕ
 
01/2014 02/2014 03/2014 04/2014 05/2014 06/2014
07/2014 08/2014 09/2014 10/2014 11/2014 12/2014
13/2014 14/2014 15/2014      
Регистар прописа Општине Доњи Жабар за 2014.
   
  - СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИЦИ ИЗ 2013. ГОДИНЕ
 
01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 05/2013 06/2013
07/2013 08/2013 09/2013 10/2013 11/2013 12/2013
13/2013 14/2013 15/2013 16/2013 17/2013 18/2013
19/2013 20/2013 21/2013 22/2013 23/2013 24/2013
25/2013 26/2013 27/2013 28/2013 29/2013 30/2013
31/2013 32/2013        
  - СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИЦИ ИЗ 2012. ГОДИНЕ
 
1/2012 2/2012 3/2012 4/2012 5/2012 6/2012
7/2012 8/2012 9/2012 10/2012 11/2012 12/2012
13/2012 14/2012 15/2012 16/2012 17/2012 18/2012
19/2012 20/2012 21/2012 22/2012 23/2012 24/2012
25/2012          
Регистар прописа Општине Доњи Жабар за 2012.
  - СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИЦИ ИЗ 2011. ГОДИНЕ
 
1/2011 2/2011 3/2011 4/2011 5/2011 6/2011
7/2011 8/2011 9/2011 10/2011 11/2011 12/2011
13/2011 14/2011        
  - СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИЦИ ИЗ 2009. ГОДИНЕ
 
   
  - СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИЦИ ИЗ 2008. ГОДИНЕ
 
5/2008 6/2008
   
   
  - СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИЦИ ИЗ 2007. ГОДИНЕ
 
5/2007 6/2007
11/2007 12/2007
   
       
  - СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИЦИ ИЗ 2006. ГОДИНЕ
 
5/2006 6/2006
11/2006 12/2006
   
       
  - СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИЦИ ИЗ 2005. ГОДИНЕ
 
4/2005 5/2005
10/2005 11/2005