ПОЧЕТНА
 
 
Закључак о Плану одржавања јавне расправе о нацрту Статута општине Доњи Жабар
27/10/2017
 

Број: 02-022- 17/17
Датум: 27.10.2017.год.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи,(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16) и члана 9.став 1. алинеја прва Одлуке о јавним расправама(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр.9/09), Начелник општине Доњи Жабар,доноси:

ЗАКЉУЧАК
о утврђивању Плана одржавања јавне расправе о нацрту Статута општине Доњи Жабар

             1. Утврђује се План одржавања јавне расправе о Нацрту статута општине Доњи Жабар:

Ред. бр.

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА

Датум и вријеме одржавања јавне расправе

Мјесто одржавања/локација

1.

ЧОВИЋ ПОЉЕ, ДОЊИ ЖАБАР И ЛОНЧАРИ

01.11.2017.године
у 13:00 часова

Сала скупштине  општине Доњи Жабар, Трг Младости бр.2, Доњи Жабар

            
2. За водитеља јавне расправе одређује се Маријана Митровић, мастер правник, за записничара, Ружица Јовичић.  
3. На јавној расправи водиће се записник на прописаном обрасцу, који потписују водитељ јавне расправе и записничар.Записник се умножава и доставља организатору јавне расправе у року од три дана од дана одржавања јавне расправе.
4. У складу са овим Планом обавештавају се грађани јавним позивом на огласним таблама општине Доњи Жабар, огласним таблама мјесних заједница и на званичној интернет страници општине Доњи Жабар, о мјесту и времену одржавања јавне расправе о нацрту статута општине Доњи Жабар.
5. Нацрт статута општине Доњи Жабар доступан је на инфо-пулту општине Доњи Жабар и на интернет страници општине Доњи Жабар, www.opstinadonjizabar.com.
6. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар".


НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.

 - План одржавања јавне расправе о нацрту Статута општине Доњи Жабар

 

АКТУЕЛНО
- На кафу са начелником
- Дан отворених врата   Скупштине
- Јавне набавке
- Конкурси
- Oгласи и обавјештења
ИНФОРМАЦИЈЕ
- Мјесне канцеларије
- Мјесне заједнице- контакт
- Важни телефони
- Удружења
- Спортске организације
ОБРАСЦИ