ПОЧЕТНА
 
 
Наредба којом се забрањује паљење стрника и сл.
04/08/2017
 
Р Е П У Б Л И К А С Р П С К А
ОПШТИНА ДОЊИ ЖАБАР
Н а ч е л н и к  о п ш т и н е
Датум: o4.o7.2017.године.

Н А Р Е Д Б А

СТРОГО СЕ ЗАБРАЊУЈЕ ПАЉЕЊЕ СТРНИКА, САСЈЕЧЕНОГ ГРАЊА И ШИБЉА, ТЕ СУВЕ ТРАВЕ НА ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПАРЦЕЛАМА И ОКО ЊИХ, ЗБОГ МОГУЋНОСТИ ИЗАЗИВАЊА ПОЖАРА.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Никола Ђокановић

 

АКТУЕЛНО
- На кафу са начелником
- Дан отворених врата   Скупштине
- Јавне набавке
- Конкурси
- Oгласи и обавјештења
ИНФОРМАЦИЈЕ
- Мјесне канцеларије
- Мјесне заједнице- контакт
- Важни телефони
- Удружења
- Спортске организације
ОБРАСЦИ