ПОЧЕТНА
 
 
Најава 18. редовне сједнице Скупштине општине Доњи Жабар
30/06/2014
 
   Предсједник Скупштине општине заказао је 18. редовну сједницу Скупштине општине Доњи Жабар за ПЕТАК, 4. јул 2014. године. За сједницу је предложен следећи Дневни ред:
   1. Информација о раду Начелника општине између двије сједнице Скупштине општине
   2. Разматрање Годишњег Извјештаја о раду Начелника општине Доњи Жабар за 2013. годину
   3. Извјештај о предузетим мјерама и поступцима који се односе на поплаве на подручју општине Доњи Жабар у мају 2014.године
   4. Приједлог Одлуке о измјени Програма коришћења средстава од накнаде за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе у 2014. години
   5. Приједлог Одлуке о допуни Одлуке о одређивању намјене коришћења новчаних средстава додијељених неразвијеним јединицама локалне самоуправе у 2014. години
   6. Приједлог Одлуке о измјени Програма коришћења средстава од водних накнада у 2014. години
   7. Приједлог Одлуке о  продаји непосредном погодбом непокретности у  својини општине Доњи Жабар ради обликовања – комплетирања честице                                                           
   8. Приједлог Одлуке о Годишњем финансијском извјештају Буџета општине Доњи Жабар за 2013. годину
   9. Извјештај о раду урбанистичко- грађевинске инспекције за 2013. годину са Планом рада за 2014. годину
   10. Извјештај о раду инспекције за храну и санитарну заштиту за 2013. годину са Планом рада за 2014. годину
   11. Извјештај о раду комуналне полиције за 2013. годину са Планом рада за 2014. годину
   12. Извјештај о раду пољопривредне инспекције за 2013. годину са Планом рада за 2014. годину
   13. Извјештај о раду и утрошеним средствима за 2013. годину - Кјокушин карате клуб „Ронин“
   14. Извјештај о упису дјеце у Први разред Основне школе за школску 2014/2015 годину
   15. Информација о броју умрлих и рођених грађана у општини Доњи Жабар за 2013. годину
   16. Информација о стању остваривања права из области борачко-инвалидске заштите за 2013. годину
   17. Информација о утрошку средстава буџета за потребе Српске православне црквене општине Доњи Жабар у 2013. години
   18. Информација о раду и функционисању цивилне заштите и ватрогасне службе на подручју општине Доњи Жабар у 2013.години
   19. Одборничка питања и одговори-»Актуелни час«

- Материјал за 18. редовну сједницу Скупштине општине Доњи Жабар

 

АКТУЕЛНО
- На кафу са начелником
- Дан отворених врата   Скупштине
- Јавне набавке
- Конкурси
- Oгласи и обавјештења
ИНФОРМАЦИЈЕ
- Мјесне канцеларије
- Мјесне заједнице- контакт
- Важни телефони
- Удружења
- Спортске организације
ОБРАСЦИ