ПОЧЕТНА
 
 
Одржана 16. сједница Скупштине општине
02/03/2014
 
Скупштина општине Доњи Жабар одржала је 28. фебруара 2014. године 16. редовну сједницу на којој су, на приједлог Начелника општине донијети следеће одлуке:
- Одлука о измјени Урбанистичког плана насеља Доњи Жабар и Лончари
- Oдлука о висини закупа пословних простора и објеката у својини Општине Доњи Жабар и пословних простора и објеката којима располаже Општина Доњи Жабар
- Одлука о одређивању намјене коришћења новчаних средстава додијељених неразвијеним јединицама локалне самоуправе
- Одлука о пречишћавању и одвођењу отпадних вода
- Одлука о проширеним правима из области социјалне заштите
- Одлука о радовима за које није потребна грађевинска дозвола
- Одлука о висини накнаде за рад Предсједника и чланова Одбора за жалбе општине Доњи Жабар

Поред одлука, Скупштина је усвојила и низ планова и програма за коришћење одређених намјнеских средстава, и то:
- План капиталних улагања-издаци за нефинансијску имовину у 2014.години
- План коришћења средстава намијењених за заштиту од пожара у 2014. години
- Програм коришћења средстава од накнаде за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе у 2014. години
- Програм заједничке комуналне потрошње за 2014. годину
- Програм коришћења средстава од водних накнада у 2014. години

Скупштина је усвојила и Извјештај о раду и реализацији васпитно-образовног рада ЈУ Основна школа "Доњи Жабар" Доњи Жабар на крају Првог полугодишта школске 2013/2014. године.

Одборници су посебно разматрали нацрте двије одлуке од посебног значаја за живот и рад грађана општине:
- Нацрт Одлуке о управљању отпадом и
- Нацрт Одлуке о јавној расвјети на подручју општине Доњи Жабар

Нацрти тих одлука су прихваћени, а Скупштина је обавезала Начелника општине да припреми и упути на разматрање и коначно усвајање приједлоге тих одлука на следећим сједницама Скупштине.

 

АКТУЕЛНО
- На кафу са начелником
- Дан отворених врата   Скупштине
- Јавне набавке
- Конкурси
- Oгласи и обавјештења
ИНФОРМАЦИЈЕ
- Мјесне канцеларије
- Мјесне заједнице- контакт
- Важни телефони
- Удружења
- Спортске организације
ОБРАСЦИ