ПОЧЕТНА
 
 
ОДРЖАНА 15. СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
31/01/2014
 
Скупштина општине Доњи Жабар одржала је 31. јануара 2014. године 15. редовну сједницу са следећим Дневним редом:

1. Информација о раду Начелника општине између двије сједнице Скупштине општине
2. Нацрт Одлуке о гробљима и погребној дјелатности
3. Приједлог Закључка о захтјеву за посебну ревизију буџетског пословања општине Доњи Жабар у периоду 2009-2013. година
4. Приједлог Одлуке о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене 1m2 корисне површине стамбеног и пословног простора за 2013.годину на подручју општине Доњи Жабар
5. Приједлог Одлуке о ослобађању плаћања накнаде одвоза комуналног отпада из домаћинства у 2014. години за одређене категорије обвезника
6. Приједлог Одлуке о оснивању Одбора за жалбе општине Доњи Жабар
7. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о избору чланова сталних радних тијела Скупштине општине Доњи Жабар
8. Приједлог Рјешења о именовању чланова Комисије за оцјену рада Секретара Скупштине општине
9. Приједлог Рјешења о измјени Рјешења о одређивању овлашћених одборника за закључивање бракова
10. Приједлог Рјешења о оснивању Савјета за безбједност саобраћаја општине Доњи Жабар
11. Приједлог Рјешења о именовању Комисије за спровођење поступка Јавног конкурса за избор и именовање чланова Одбора за жалбе
12. Нацрт Одлуке о пречишћавању и одвођењу отпадних вода
13. Нацрт Одлуке о проширеним правима из области социјалне заштите
14. План одржавања и заштите локалних и некатегорисаних путева и улица у насељеним мјестима општине Доњи Жабар за 2014. годину
15. Извјештај о провођењу Одлуке о локалним подстицајима у пољопривреди за 2013. годину ("Службени гласник општине Доњи Жабар", бр. 15/13 и 17/13)
16. Одборничка питања и одговори-»Актуелни час«
Након што је Начелник општине информисао Скупштину о свом раду и раду Општинске управе у периоду између двије сједнице, Скупштине је разматрала остале тачке дневног реда. Скупштина је усвојила све предложене акте након темељних расправа.

Највеће интересовање и пажњу одборника изазвали су нацрти одлука из области комуналних дјелатности. Скупштина је усвојила нацрте тих одлука и предложила Начелнику да, узимајући у обзир сугестије изнијете на сједници Скупштине, и то:
- Нацрт Одлуке о гробљима и погребној дјелатности
- Нацрт Одлуке о пречишћавању и одвођењу отпадних вода
- Нацрт Одлуке о проширеним правима из области социјалне заштите

 

АКТУЕЛНО
- На кафу са начелником
- Дан отворених врата   Скупштине
- Јавне набавке
- Конкурси
- Oгласи и обавјештења
ИНФОРМАЦИЈЕ
- Мјесне канцеларије
- Мјесне заједнице- контакт
- Важни телефони
- Удружења
- Спортске организације
ОБРАСЦИ