ЈАВНЕ НАБАВКЕ
 
 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
 
  • Обрасци реал.уговора
  • Тендер.док.
  • Одлуке о резулт.
  • Обавј.о поступ.
  • План J/N

ОБРАСЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

ОБРАЗАЦ РЕЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

Број:02-404-18/17
Датум: 13.09.2017.год.

- Образац реализације уговора: Израда вањског уређења око основне школе у МЗ Лончари

 Образац реализације уговора

--------------------------------

ОБРАЗАЦ РЕЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

Број:02-404-17/17
Датум: 02.10.2017.год.

- Јавна набавка услуга- дугорочно кредитно задужење општине Доњи Жабар

 Образац реализације уговора

--------------------------------

ОБРАЗАЦ РЕЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

Број:02-404-24/16
Датум: 11.09.2017.год.

-Јавна набавка услуга-израда енергетског сетификата подручне основне школе у Лончарима

 Образац реализације уговора

--------------------------------

ОБРАЗАЦ РЕЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

Број:02-404-16/17
Датум: 28.06.2017.год.

-Јавна набавка роба-гориво за потребе општине Доњи Жабар

 Образац реализације уговора

--------------------------------

ОБРАЗАЦ РЕЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

Број:02-404-13/17
Датум: 16.05.2017.год.

-Јавна набавка услуга- дезинсекције на подручју општине Доњи Жабар

 Образац реализације уговора

--------------------------------

ОБРАЗАЦ РЕЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

Број:02-404-11/17
Датум: 23.06.2017.год.

-Јавна набавка роба- одржавање система канализације у насељу Дујковача

 Образац реализације уговора

--------------------------------

ОБРАЗАЦ РЕЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

Број:02-404-6/17
Датум: 28.06.2017.год.

-Јавна набавка роба-гориво за потребе општине Доњи Жабар

 Образац реализације уговора

--------------------------------

ОБРАЗАЦ РЕЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

Број:02-404-5/17
Датум: 09.02.2017.год.

- Услуге обезбеђења зграда општине Доњи Жабар

 Образац реализације уговора

--------------------------------

ОБРАЗАЦ РЕЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

Број:02-404-3/17
Датум: 16.02.2017.год.

- Јавна набавка услуга-зимско одржавање путева на територији општине Доњи Жабар

 Образац реализације уговора

--------------------------------

ОБРАЗАЦ РЕЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

Број:02-404-2/17
Датум: 16.05.2017.год.

- Јавна набавка услуга- кредитно задужење општине Доњи Жабар

 Образац реализације уговора

--------------------------------

ОБРАЗАЦ РЕЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

Број:02-404-9/16
Датум: 27.10.2016.год.

- Радови на одржавању и заштити локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју општине Доњи Жабар

 Образац реализације уговора

--------------------------------

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Број:02-404-9/16
Датум: 04.11.2016.год.

 Одлука о избору најповољнијег понуђача

--------------------------------

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Број:02-404-9/16
Датум: 27.10.2016.год.

 Одлука о избору најповољнијег понуђача

--------------------------------

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Број:02-404-9/16
Датум: 11.10.2016.год.

 Одлука о избору најповољнијег понуђача

--------------------------------

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Број:02-404-15/15
Датум: 11.10.2016.год.

 Одлука о избору најповољнијег понуђача

--------------------------------

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Број:02-404-20/16
Датум: 24.08.2016.год.

 Одлука о избору најповољнијег понуђача

--------------------------------
- Образац реализације уговора:
1. Набавка горива: Конкурентски захтев 1392-7-1-7-3-2/15


  Број: 02-404-15/15
  Датум: 24.6.2016.

  Образац мора бити доступан на интернет страници најмање 3 године од потпуне реализације оквирног споразума.
--------------------------------
- Образац реализације уговора:
1. Услуге обезбеђења зграда општине Доњи Жабар 50342000-4
2. Набавка роба-одржавање канализације у Лончарима 42972000-0


  Број: 02-404-9/16
  Датум: 1.6.2016.

  Образац мора бити доступан на интернет страници најмање 3 године од потпуне реализације оквирног споразума.
--------------------------------

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

• ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
--------------------------------

ОДЛУКЕ О РЕЗУЛТАТИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Број:02-404-18/17
Датум: 30.08.2017.год.

 Одлука о избору најповољнијег понуђача

--------------------------------

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Број:02-404-15/17
Датум: 05.07.2017.год.

 Одлука о избору најповољнијег понуђача

--------------------------------

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Број:02-404-2/17
Датум: 30.01.2017.год.

 Одлука о избору најповољнијег понуђача

 Пословник о раду комисије за јавне набавке

--------------------------------

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ЈАВНИХ НАБАВКИ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ЈАВНИХ НАБАВКИ

 

--------------------------------

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

ПОСЕБНА ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА-ДУГОРОЧНО КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

Број:02-404-17/17
Датум: 12.07.2017.год.

 Посебна одлука о приступању Јавној набавци услуга-дугорочно кредитно задужење општине доњи жабар

 Обавештење о набавци услуга-дугорочно кредитно задужење Општине Доњи Жабар

--------------------------------

ДОПУНА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2017.ГОДИНИ

Број:02-404-1/17
Датум: 13.01.2017.год.

 Допуна годишњега плана јавних набавки у 2017. години

--------------------------------

ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2017. ГОДИНИ

Број:02-404-1/17
Датум: 13.01.2017.год.

 Одлука о плану јавних набавки

 Годишњи план јавних набавки

--------------------------------

ОДЛУКA О ИЗМЕНИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2016. ГОДИНИ

Број:02-404- 19/16
Датум: 18.08.2016.год.

  Одлука о измени годишњег плана јавних набавки у 2016.години

--------------------------------

ДОПУНА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2016 .ГОДИНИ

  Допуна годишњег плана јавних набавки У 2016.години

--------------------------------

ПОСЕБНA ОДЛУКA О ПРИСТУПАЊУ ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Број:02-404- /16
Датум: 18.08.2016.год. .

  Посебнa одлукa о приступању Јавним набавкама

--------------------------------

ПОСЛОВНИК О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Број: 02-404-20/16
Датум: 22.08.2016.год.

  Пословник о раду Комисије за јавне набавке

--------------------------------

- ПОСЛОВНИК О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ


 - Документ у ПДФ-у

--------------------------------

 

АКТУЕЛНО
- На кафу са начелником
- Дан отворених врата   Скупштине
- Јавне набавке
- Конкурси
- Oгласи и обавјештења
ИНФОРМАЦИЈЕ
- Мјесне канцеларије
- Мјесне заједнице- контакт
- Важни телефони
- Удружења
- Спортске организације
ОБРАСЦИ