МЈЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ
 
 
МЈЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ
   РАДНО ВРИЈЕМЕ МЈЕСНЕ  КАНЦЕЛАРИЈЕ У РАДНИМ ДАНИМА ОД 7 00 – 15 00
 

МЈЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА

РАДНИ ДАНИ

Телефон

Човић Поље

понедјељак и сриједа

054 / 875 - 580

Лончари

уторак, четвртак и петак

054 / 861 - 010

 

За обављање одређених послова локалне управе и ефикаснијег извршавања законских и статутарних обавеза локалне управе, у појединим насељеним мјестима образоване су мјесне канцеларије као истурене јединице локалне управе, и то:

-  Мјесна канцеларија Лончари за насељена мјеста Лончари,Јењић и Лепница, са сједиштем у Лончарима
-  Мјесна канцеларија Човић Поље за насељена мјеста Човић  Поље и Оштра Лука, са сједиштем у Човић Пољу

   За насељено мјесто Доњи Жабар, послове мјесне канцеларије обавља локална управа у сједишту Општине у Доњем Жабару.

   У мјесној канцеларији обављају се управни, стручни и други послови који се односе на пријем поднесака,овјеру потписа преписа и рукописа, вођење матичних књига и књиге држављана, издавање увјерења из јавних  регистара који се код њих воде,издавање увјерења о чињеницама о којима се не води јавна евиденција када је доказивање тих чињеница предвиђено законом, узимање изјава од грађана по замолницама надлежних органа,пријем, завођење и отпрема поште, стручна и административна помоћ мјесним заједницама као и други послови повјерени посебним актом начелника општине.

НАПОМЕНА: У мјесној канцеларији Лончари води се евиденција у матичним књигама рођених за сва лица са подручја Општине Доњи Жабар која су рођена у периоду од 1946. до 1956. године.

АКТУЕЛНО
- На кафу са начелником
- Дан отворених врата   Скупштине
- Тендери
- Конкурси
- Oгласи и обавјештења
ИНФОРМАЦИЈЕ
- Мјесне канцеларије
- Мјесне заједнице- контакт
- Важни телефони
- Удружења
- Спортске организације
ОБРАСЦИ