КОНТАКТ
 
 
 КОНТАКТ
ФУНКЦИОНЕРИ
Никола Ђокановић Начелник општине 054 875 076
054 875 100 локал 103
Перо Стевановић Предсједник Скупштине 054 875 100 локал 104
Душан Јовичић Потпредсједник Скупштине 054 875 100 локал 104
ИМЕНОВАНА ЛИЦА
Митар Митровић Секретар Скупштине општине 054/875-100, локал 105 ,
Е-адреса: sekretar.donjizabar@mail.ru
Јово Пантелић Савјетник Начелника општине 054 875-100 локал 105
СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ У АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
Слободан Вуковић Самостални стручни сарадник за просторно уређење и грађење  054/875-100 лок.109
Драгиња Ђорђић Самостални стручни сарадник за комуналне дјелатности и заштиту животне средине 054/875-100 лок.109
Радмила Божић Самостални стручни сарадник за цивилну заштиту и права бораца,породица погинулих бораца,војних инвалида и цивилних жртава рата 054 853-041
Данијела Миловић Виши стручни сарадник за социјалну и дјечију заштиту, здравство,просвјету и културу 054 853-040
Тодор Шалипур Самостални стручни сарадник за привреду,пољопривреду,трговину и развој 054 875-122
Слободанка Јовичић Стручни сарадник за послове писарнице и архиве 054 875-100,лок.113
Свјетлана Стевановић Стручни сарадник за лична стања грађана,радне односе,опште управне послове и представке 054 875-100,лок.113
Радмила Стевић Стручни сарадник за матичне послове и бирачки списак 054 875-100,лок.113
Ружица Поповић Стручни сарадник у мјесној канцеларији и матичар 054 861 010
Наташа Јосиповић Стручни сарадник за послове кабинета начелника 054 875-100
Ружица Јовичић Стручни сарадник за административне послове Скупштине општине 054 875 100, лок.104
Миле Максимовић Стручни сарадник за привреду,пољопривреду,трговину и развој 054 875-122
milecovic@gmail.com
Милорад Гајић Стручни сарадник за заштиту права бораца,породица погинулих бораца,војних инвалида и цивилних жртава рата и удружења грађана 054 853-041, 054 875 101
Зденко Јовановић Стручни сарадник за цивилну заштиту, мјесне заједнице,повратак и обнову 054 875 100, лок. 114
Душан Симић Стручни сарадник за рачуноводство 054 853-030
Милан Игњић Ветеринарски инспектор 054 875 122
Маријана Митровић Самостални стручни сарадник за имовинско-правне послове 054 875 095
Душанка Стевић Благајник- Стручни сарадник за обрачун и исплату 054 853-030
Бранко Цвјетковић Возач-курир достављач 054 875-100
Љубица Николић Послови послуживања пићем и топлим напицима 054 875 100, лок.107
Милан Стевановић Домар 054 875 100
 
АКТУЕЛНО
- На кафу са начелником
- Дан отворених врата   Скупштине
- Јавне набавке
- Конкурси
- Oгласи и обавјештења
ИНФОРМАЦИЈЕ
- Мјесне канцеларије
- Мјесне заједнице- контакт
- Важни телефони
- Удружења
- Спортске организације
ОБРАСЦИ