КОНТАКТ
 
 
 КОНТАКТ
ФУНКЦИОНЕРИ
Жељко Марјановић Начелник општине 054 875 076
054 875 100 локал 103
Лазар Стојановић Предсједник Скупштине 054 875 100 локал 104
Цвијетин Ђорђић Потпредсједник Скупштине 054 875 100 локал 104
Јово Пантелић Замјеник начелника општине 054 875 100 локал 106
ИМЕНОВАНА ЛИЦА
Митар Митровић Секретар Скупштине општине 054 875 100 лок. 105, Е-адреса: sekretar.so.donjizabar@gmail.com
Перо Стевановић Помоћник Начелника општине савјетник 054 875-100 локал 105
065 252-908, 065 092-880
СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ У АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
Слободан Вуковић Самостални стручни сарадник за просторно уређење и грађење  054/875-100 лок.109
Драгиња Ђорђић Самостални стручни сарадник за комуналне дјелатности и заштиту животне средине 054/875-100 лок.109
Радмила Божић Самостални стручни сарадник за цивилну заштиту и права бораца,породица погинулих бораца,војних инвалида и цивилних жртава рата 054/853-041
  Самостални стручни сарадник за финансије и буџет  
Владимир Ресановић Виши стручни сарадник за социјалну и дјечију заштиту, здравство,просвјету и културу 054/853-040
  Самостални стручни сарадник за привреду,пољопривреду,трговину и развој 054/875-102
Слободанка Јовичић Стручни сарадник за послове писарнице и архиве 054/875-100,лок.113
Свјетлана Стевановић Стручни сарадник за лична стања грађана,радне односе,опште управне послове и представке 054/875-100,лок.113
Радмила Стевић Стручни сарадник за матичне послове и бирачки списак 054/875-100,лок.113
Наташа Јосиповић Стручни сарадник у мјесној канцеларији и матичар  
Ружица Јовичић Стручни сарадник за послове кабинета начелника 054/875-100
Зденко Јовановић Стручни сарадник за административне послове Скупштине општине 054/853-031
Миле Максимовић Стручни сарадник за привреду,пољопривреду,трговину и развој 054/875-102
Милорад Гајић Стручни сарадник за заштиту права бораца,породица погинулих бораца,војних инвалида и цивилних жртава рата и удружења грађана 054/853-041
Јово Жигић Стручни сарадник за цивилну заштиту, мјесне заједнице,повратак и обнову 054/853-041
Душан Симић Стручни сарадник за рачуноводство 054/853-030
Душанка Стевић Благајник- Стручни сарадник за обрачун и исплату 054/853-030
Бранко Цвјетковић Возач-курир достављач 054/875-100
Љубица Николић Послови послуживања пићем и топлим напицима  
 
 
АКТУЕЛНО
- На кафу са начелником
- Дан отворених врата   Скупштине
- Тендери
- Конкурси
- Oгласи и обавјештења
ИНФОРМАЦИЈЕ
- Мјесне канцеларије
- Мјесне заједнице- контакт
- Важни телефони
- Удружења
- Спортске организације
ОБРАСЦИ